Tiêu đề : Biển Không có Dã Tràng/ Phan Đình Minh

Tác giả : Phan Đình Minh

Nhà xuất bản : Thanh Niên

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340185

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB305KH

100

$aPhan Đình Minh

245

$aBiển Không có Dã Tràng/ Phan Đình Minh

260

$aH.$bThanh Niên$c2006

300

$a190tr.;

852

$aTDN$bTK$j250000966

852

$aTDN$bTK$j250001694

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH