Tiêu đề : Ầu ơ… tình bầu/ Lưu Thành Tựu

Tác giả : Lưu Thành Tựu

Nhà xuất bản : Văn Hóa Sài Gòn

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340178

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bA125Ơ

100

$aLưu Thành Tựu

245

$aẦu ơ… tình bầu/ Lưu Thành Tựu

260

$aTP.Hồ Chí Minh$bVăn Hóa Sài Gòn$c2005

300

$a2005;

852

$aTDN$bTK$j250000809

852

$aTDN$bTK$j250001141

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH