Tiêu đề : Bản tình ca mùa thu

Tác giả :

Nhà xuất bản : Giáo Dục

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340176

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB105T

100

$a

245

$aBản tình ca mùa thu

260

$aH.$bGiáo Dục$c2007

300

$a236tr.;

852

$aTDN$bTK$j250000766

852

$aTDN$bTK$j250000992

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH