Tiêu đề : Đảo hoang (TB2012) (Sách kỉ niệm 55 năm)/ Tô Hoài

Tác giả : Tô Hoài

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339978

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bĐ108H

100

$aTô Hoài

245

$aĐảo hoang (TB2012) (Sách kỉ niệm 55 năm)/ Tô Hoài

260

$aH.$bKim Đồng$c2011

300

$a307 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000503

852

$aTDN$bTK$j025000504

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH