Tiêu đề : Bao Công Làng/ Phan Quế

Tác giả : Phan Quế

Nhà xuất bản : Công An Nhân Dân

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340175

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB108C

100

$aPhan Quế

245

$aBao Công Làng/ Phan Quế

260

$aH.$bCông An Nhân Dân$c2008

300

$a478tr.;

852

$aTDN$bTK$j250000757

852

$aTDN$bTK$j250000883

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH