Tiêu đề : Một lần tới thủ đô- Trận Phố Ràng- Một cuộc chuẩn bị

Tác giả : Trần Đăng

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Tóm tắt :

Ldr

00368nam a2200193 p 4500

001

TDN200368486

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bM 458 L

100

$aTrần Đăng

245

$aMột lần tới thủ đô- Trận Phố Ràng- Một cuộc chuẩn bị

260

$aH :$bHội nhà văn,$c2015

300

$a278tr.

900

1

907

/ImageCover/2020/12/30/download_32_.jpg

911

Thư viện TĐN

925

G

926

0

927

SH