Tiêu đề : Cánh buồm nâu thuở ấy/ Nguyễn Huy Thiệp

Tác giả : Nguyễn Huy Thiệp

Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340172

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bC107B

100

$aNguyễn Huy Thiệp

245

$aCánh buồm nâu thuở ấy/ Nguyễn Huy Thiệp

260

$aH :$bHội Nhà Văn,$c2005

300

$a339tr.

852

$aTDN$bTK$j250000725

852

$aTDN$bTK$j250001207

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/8221_p14307.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH