Tiêu đề : 36 Truyện Ngắn Hà Nội/ Quốc Văn

Tác giả : Quốc Văn

Nhà xuất bản : Thanh Niên

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340170

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB100M

100

$aQuốc Văn

245

$a36 Truyện Ngắn Hà Nội/ Quốc Văn

260

$aH.$bThanh Niên$c2010

300

$a458tr.;

852

$aTDN$bTK$j250000712

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH