Tiêu đề : Ba người trong hẻm Đuôi Voi/ Xuân Đài

Tác giả : Xuân Đài

Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340161

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB100NG

100

$aXuân Đài

245

$aBa người trong hẻm Đuôi Voi/ Xuân Đài

260

$aH :$bHội Nhà Văn,$c2008

300

$a200tr.

852

$aTDN$bTK$j250000556

852

$aTDN$bTK$j250000990

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/hemduoivoi_COVER1.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH