Tiêu đề : Bỉ Vỏ Những ngày thơ ấu/ Nguyên Hồng

Tác giả : Nguyên Hồng

Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340160

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB300V

100

$aNguyên Hồng

245

$aBỉ Vỏ Những ngày thơ ấu/ Nguyên Hồng

260

$aH :$bVăn Hóa Thông Tin,$c2001

300

$a315tr.

852

$aTDN$bTK$j250000555

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/bi_vo_3.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH