Tiêu đề : Ai chiếu đi/ Hoàng Liên Sơn

Tác giả : Hoàng Liên Sơn

Nhà xuất bản : Thanh Niên

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340156

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bA103CH

100

$aHoàng Liên Sơn

245

$aAi chiếu đi/ Hoàng Liên Sơn

260

$aH :$bThanh Niên,$c2003

300

$a150tr.

852

$aTDN$bTK$j250000454

852

$aTDN$bTK$j250000677

852

$aTDN$bTK$j250000996

852

$aTDN$bTK$j250001014

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/3697_p9355.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH