Tiêu đề : Những câu chuyện hài hước nhất / Paul Jennings; Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Hoài d

Tác giả : Paul Jennings

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339976

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNH556C

100

$aPaul Jennings

245

$aNhững câu chuyện hài hước nhất / Paul Jennings; Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Xuân Hoài d

260

$aH.$bKim Đồng$c2010

300

$a383 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000491

852

$aTDN$bTK$j025000492

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH