Tiêu đề : Âm Bản/ Trần Kim Thành

Tác giả : Trần Kim Thành

Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340155

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bÂ120B

100

$aTrần Kim Thành

245

$aÂm Bản/ Trần Kim Thành

260

$aH :$bHội Nhà Văn,$c2005

300

$a389tr.

852

$aTDN$bTK$j250000430

852

$aTDN$bTK$j250000938

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/6685_p12612.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH