Tiêu đề : Bước chân hoàn vũ/ Bùi Anh Tấn

Tác giả : Bùi Anh Tấn

Nhà xuất bản : Công An Nhân Dân

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340153

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bB557CH

100

$aBùi Anh Tấn

245

$aBước chân hoàn vũ/ Bùi Anh Tấn

260

$aH :$bCông An Nhân Dân,$c2009

300

$a431tr.

852

$aTDN$bTK$j250000423

852

$aTDN$bTK$j250000426

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/e82e5c7a7d20cd598ffde2efd72c9f18.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH