Tiêu đề : Hướng dẫn giải các kiểu, dạng đề thi quốc gia môn ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Trọng Khánh

Tác giả : Nguyễn Trọng Khánh

Nhà xuất bản : Đại học quốc gia Hà Nội

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340147

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bH556D

100

$aNguyễn Trọng Khánh

245

$aHướng dẫn giải các kiểu, dạng đề thi quốc gia môn ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Trọng Khánh

260

$aH :$bĐại học quốc gia Hà Nội,$c2012

300

$a400 tr.

852

$aTDN$bNV$j025001789

900

1

907

/ImageCover/2020/10/6/download_2_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH