Tiêu đề : Hướng dẫn làm bài văn nghi luận xã hội và phân tích các đề thi / Phan Quốc Trung

Tác giả : Phan Quốc Trung

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340146

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bH556D

100

$aPhan Quốc Trung

245

$aHướng dẫn làm bài văn nghi luận xã hội và phân tích các đề thi / Phan Quốc Trung

260

$aH :$bĐại học Quốc gia Hà Nội,$c2012

300

$a240 tr.

852

$aTDN$bNV$j025001710

900

1

907

/ImageCover/2020/10/6/download_1_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH