Tiêu đề : Kafka bên bờ biển / Haruki Murakami; Dương Tường d

Tác giả : Haruki Murakami

Nhà xuất bản : Văn Học

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340145

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bK100F

100

$aHaruki Murakami

245

$aKafka bên bờ biển / Haruki Murakami; Dương Tường d

260

$aH :$bVăn Học,$c2012

300

$a532 tr.

852

$aTDN$bTK$j025001687

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/download_4_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH