Tiêu đề : Người thầy : Hồi ức của một nhà giáo Mỹ / Frank McCourt; Lê Chu Cầu d

Tác giả : Frank McCourt

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340143

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNG558TH

100

$aFrank McCourt

245

$aNgười thầy : Hồi ức của một nhà giáo Mỹ / Frank McCourt; Lê Chu Cầu d

260

$aH :$bHội nhà văn,$c2012

300

$a334 tr.

852

$aTDN$bTK$j025001685

852

$aTDN$bTK$j025001686

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/nguoi_thay_hoi_uc_cua_mot_nha_giao_my.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH