Tiêu đề : Môn ngữ văn lớp 9 : Ôn luyện kiến thức / Đào Tiến Thi

Tác giả : Đào Tiến Thi

Nhà xuất bản : Đại học Sư phạm

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340140

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bM454NG

100

$aĐào Tiến Thi

245

$aMôn ngữ văn lớp 9 : Ôn luyện kiến thức / Đào Tiến Thi

260

$aTp. Hồ Chí Minh :$bĐại học Sư phạm,$c2012

300

$a179 tr.

852

$aTDN$bNV$j025001463

900

1

907

/ImageCover/2020/10/6/large_08_2012_474596cea68b434133cc86e1fa57da86.png

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH