Tiêu đề : Nhật kí say nắng của Casseie : Thích một anh chàng cực bảnh khó vậy sao? / Fiona Foden

Tác giả : Fiona Foden

Nhà xuất bản : Trẻ

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340138

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNH124K

100

$aFiona Foden

245

$aNhật kí say nắng của Casseie : Thích một anh chàng cực bảnh khó vậy sao? / Fiona Foden

260

$aTp. Hồ Chí Minh :$bTrẻ,$c2013

300

$a223 tr

852

$aTDN$bTK$j025001451

900

1

907

/ImageCover/2020/10/6/NXBTreStoryFull_30202013_042054.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH