Tiêu đề : Những câu chuyện kì lạ nhất / Paul Jennings; Nguyễn Xuân Hoài, Trần Thị Thu Hiền d

Tác giả : Paul Jennings

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339974

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNH556C

100

$aPaul Jennings

245

$aNhững câu chuyện kì lạ nhất / Paul Jennings; Nguyễn Xuân Hoài, Trần Thị Thu Hiền d

260

$aH.$bKim Đồng$c2010

300

$a462 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000480

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH