Tiêu đề : Tuyển tập Vũ Trọng Phụng/ Dương Phong

Tác giả : Dương Phong

Nhà xuất bản : Văn học

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340133

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bT527T

100

$aDương Phong

245

$aTuyển tập Vũ Trọng Phụng/ Dương Phong

260

$aH :$bVăn học,$c2012

300

$a384 tr

852

$aTDN$bTC$j025001423

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/image_57218.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH