Tiêu đề : Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus / Rick Riordan; Thiên Tứ d . T. 4.5 , Hồ sơ á thần

Tác giả : Rick Riordan

Nhà xuất bản : Thời Đại

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340117

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bP200R

100

$aRick Riordan

245

$aPercy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus / Rick Riordan; Thiên Tứ d . T. 4.5 , Hồ sơ á thần

260

$aH.$bThời Đại$c2011

300

$a151 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025001271

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH