Tiêu đề : Nông dân : Tiểu thuyết / Wladyslaw ST. Reymont; Nguyễn Văn Thái d . T.1 (trọn bộ 2 tập)

Tác giả : Wladyslaw ST. Reymont

Nhà xuất bản : Lao động

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340115

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bN455D

100

$aWladyslaw ST. Reymont

245

$aNông dân : Tiểu thuyết / Wladyslaw ST. Reymont; Nguyễn Văn Thái d . T.1 (trọn bộ 2 tập)

260

$aH :$bLao động,$c2012

300

$a615 tr.

852

$aTDN$bTC$j025001234

852

$aTDN$bTC$j025001235

900

1

907

/ImageCover/2020/9/29/nong_dan_tron_bo_2_tap.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH