Tiêu đề : Tài liệu chuyên văn / Đỗ Ngọc Thống . T. 1

Tác giả : Đỗ Ngọc Thống

Nhà xuất bản : Giáo dục

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340112

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bT103L

100

$aĐỗ Ngọc Thống

245

$aTài liệu chuyên văn / Đỗ Ngọc Thống . T. 1

260

$aH$bGiáo dục$c2012

300

$a240 tr.;

852

$aTDN$bNV$j025001220

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH