Tiêu đề : Chuyện nhỏ Sài Gòn/ Đàm Hà Phú

Tác giả : Đàm Hà Phú

Nhà xuất bản : Văn học

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340106

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bCH527NH

100

$aĐàm Hà Phú

245

$aChuyện nhỏ Sài Gòn/ Đàm Hà Phú

260

$aH.$bVăn học$c2013

300

$a223 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025001178

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH