Tiêu đề : Tác phẩm chọn lọc: Nguyễn Huy Tưởng/ Nguyễn Huy Thắng

Tác giả : Nguyễn Huy Thắng

Nhà xuất bản : Giáo dục

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340101

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bT101PH

100

$aNguyễn Huy Thắng

245

$aTác phẩm chọn lọc: Nguyễn Huy Tưởng/ Nguyễn Huy Thắng

260

$aH :$bGiáo dục,$c2009

300

$a420 tr

852

$aTDN$bTC$j025001125

900

1

907

/ImageCover/2020/10/14/download.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH