Tiêu đề : Tác phẩm chọn lọc: Nguyễn Khải

Tác giả :

Nhà xuất bản : Giáo dục

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340098

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bT101PH

245

$aTác phẩm chọn lọc: Nguyễn Khải

260

$aH :$bGiáo dục,$c2009

300

$a435 tr.

852

$aTDN$bTC$j025001103

852

$aTDN$bTC$j025001104

900

1

907

/ImageCover/2020/9/28/38492_45035.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH