Tiêu đề : Tác phẩm chọn lọc: Vũ Trọng Phụng

Tác giả :

Nhà xuất bản : Giáo dục

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340096

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bT101PH

245

$aTác phẩm chọn lọc: Vũ Trọng Phụng

260

$aH :$bGiáo dục,$c2009

300

$a444 tr

852

$aTDN$bTC$j025001101

852

$aTDN$bTC$j025001102

900

1

907

/ImageCover/2020/10/6/img084_10.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH