Tiêu đề : Dế Mèn phiêu lưu ký (bìa cartone 2012)/ Tô Hoài

Tác giả : Tô Hoài

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339970

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bD250M

100

$aTô Hoài

245

$aDế Mèn phiêu lưu ký (bìa cartone 2012)/ Tô Hoài

260

$aH.$bKim Đồng$c2012

300

$a143 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000446

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH