Tiêu đề : Những mảnh đời được ban tặng : Chiến dịch Không vận trẻ em Việt Nam 1975 / Dana Sachs

Tác giả : Dana Sachs

Nhà xuất bản : Trẻ

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340092

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNH556M

100

$aDana Sachs

245

$aNhững mảnh đời được ban tặng : Chiến dịch Không vận trẻ em Việt Nam 1975 / Dana Sachs

260

$aTp. Hồ Chí Minh$bTrẻ$c2013

300

$a396 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025001060

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH