Tiêu đề : Thế giới kỳ bí của ngài Benedict / Trenton Lee Stewart ; Đặng Phượng d . T. 3 , Tiến thoái lưỡng nan

Tác giả : Trenton Lee Stewart

Nhà xuất bản : Dân Trí

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340081

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bSTE

100

$aTrenton Lee Stewart

245

$aThế giới kỳ bí của ngài Benedict / Trenton Lee Stewart ; Đặng Phượng d . T. 3 , Tiến thoái lưỡng nan

260

$aH.$bDân Trí$c2012

300

$a451 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000980

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH