Tiêu đề : Thế giới kỳ bí của ngài Benedict / Trenton Lee Stewart . T.1 , Bút chì, tẩy và người thắng cuộc

Tác giả : Trenton Lee Stewart

Nhà xuất bản : Dân trí

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340080

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bSTE

100

$aTrenton Lee Stewart

245

$aThế giới kỳ bí của ngài Benedict / Trenton Lee Stewart . T.1 , Bút chì, tẩy và người thắng cuộc

260

$aH.$bDân trí$c2012

300

$a603 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000978

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH