Tiêu đề : Kỳ án chim dẽ giun / Alan Bradley ; Khánh Thủy d

Tác giả : Alan Bradley

Nhà xuất bản : Lao động

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340075

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bBRA

100

$aAlan Bradley

245

$aKỳ án chim dẽ giun / Alan Bradley ; Khánh Thủy d

260

$aH.$bLao động$c2012

300

$a431 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000963

852

$aTDN$bTK$j025000964

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH