Tiêu đề : Kitchen / Banana Yoshimoto ; Lương Việt Dzũng dịch

Tác giả : Banana Yoshimoto

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340067

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bYOS

100

$aBanana Yoshimoto

245

$aKitchen / Banana Yoshimoto ; Lương Việt Dzũng dịch

260

$aH :$bHội nhà văn,$c2012

300

$a243 tr.

852

$aTDN$bTK$j025000905

852

$aTDN$bTK$j025000906

900

1

907

/ImageCover/2020/9/25/download_5_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH