Tiêu đề : Mùa thu của cây dương / Kazumi Yumoto ; Nguyễn Thị Hương Giang dịch

Tác giả : Kazumi Yumoto

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340065

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bYUM

100

$aKazumi Yumoto

245

$aMùa thu của cây dương / Kazumi Yumoto ; Nguyễn Thị Hương Giang dịch

260

$aH :$bVăn hóa - Văn nghệ,$c2010

300

$a202 tr

852

$aTDN$bTK$j025000903

852

$aTDN$bTK$j025000904

900

1

907

/ImageCover/2020/9/25/download_8_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH