Tiêu đề : Đấu trường sinh tử/ Suzanne Collins

Tác giả : Suzanne Collins

Nhà xuất bản : Văn học

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340064

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bCOL

100

$aSuzanne Collins

245

$aĐấu trường sinh tử/ Suzanne Collins

260

$aH :$bVăn học,$c2012

300

$a400 tr.

852

$aTDN$bTK$j025000897

900

1

907

/ImageCover/2020/9/25/download_7_.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH