Tiêu đề : Zazie trong tàu điện ngầm = Zazie dans le métro / Raymond Queneau; Cẩm Thơ d

Tác giả : Raymond Queneau

Nhà xuất bản : Trẻ

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340060

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bQUE

100

$aRaymond Queneau

245

$aZazie trong tàu điện ngầm = Zazie dans le métro / Raymond Queneau; Cẩm Thơ d

260

$aTp. Hồ Chí MInh$bTrẻ$c2012

300

$a253 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000881

852

$aTDN$bTK$j025000882

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH