Tiêu đề : Bộ ảnh về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế của tỉnh Bắc Giang thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam

Tác giả :

Nhà xuất bản :

Tóm tắt :

Ldr

00542nam a2200145 p 4500

001

TVDGS150007080

245

$aBộ ảnh về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế của tỉnh Bắc Giang thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam

856

$f1.PNG$f2.PNG$f3.PNG$f4.PNG$f5.PNG$f6.jpg$f7.jpg$f8.jpg$f9.jpg$f10.jpg$f11.JPG

900

1

907

/2019/11/20191106111523642/20191106111523673.Jpeg

911

Admin import

925

G

926

0

927

TLDT