Tiêu đề : Người khổng lồ núi bạc/ Trần Thùy Mai

Tác giả : Trần Thùy Mai

Nhà xuất bản : Trẻ

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190340058

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bNG558KH

100

$aTrần Thùy Mai

245

$aNgười khổng lồ núi bạc/ Trần Thùy Mai

260

$aTp. Hồ Chí Minh$bTrẻ$c2013

300

$a225 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000879

852

$aTDN$bTK$j025000880

852

$aTDN$bTK$j025001359

852

$aTDN$bTK$j025001360

852

$aTDN$bTK$j025001361

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH