Tiêu đề : Thư gửi bố / Franz Kafka; Đinh Bá Anh d

Tác giả : Franz Kafka

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Tóm tắt :

Ldr

00025nam a2200024 a 4500

001

GSL190340056

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bKAF

100

$aFranz Kafka

245

$aThư gửi bố / Franz Kafka; Đinh Bá Anh d

260

$aH :$bHội nhà văn,$c2013

300

$a148 tr.

852

$aTDN$bTK$j025000877

852

$aTDN$bTK$j025000878

900

1

907

/ImageCover/2020/9/28/5e51d1187dac0e22c7c4c96f1aa0b5eb.jpg

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH