Tiêu đề : 108 tác phẩm văn học thế kỉ XX - XXI/ Đoàn Tử Huyến

Tác giả : Đoàn Tử Huyến

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Tóm tắt :

Ldr

00182nam a2200121 p 4500

001

GSL190339966

040

$aTVDGS

041

$avie

082

$a800

090

$bM458TR

100

$aĐoàn Tử Huyến

245

$a108 tác phẩm văn học thế kỉ XX - XXI/ Đoàn Tử Huyến

260

$aH.$bKim Đồng$c2011

300

$a115 tr.;

852

$aTDN$bTK$j025000263

852

$aTDN$bTK$j025000264

900

1

911

Admin System

925

G

926

0

927

SH